Breadcrumbs


Facebook profil


Facebook Image


Ritmovi za Trbušni ples

 

Objasniti ću vam neke najučestalije ritmove koji se koriste u arapskoj glazbi. Ritmovi su napisani kako se čitaju, a ne kako se pišu (pretpostavljam da velika većina vas nezna kako se čitaju note). Neki se vrlo slično pišu, ali kad ih slušate potpuno su različiti jer se ne sviraju istim tempom. Molim uzeti u obzir da svaka trbušna plesačica drugačije čuje taktove. Osim toga, svaki bubnjar ne svira na isti način ritmove. Da bi ritmove znali dobro prepoznati treba dosta godina glazbenog i plesnog iskustva jer svaki ritam ima mnogo varijacija koje mogu zbuniti trbušne plesačice.


BubnjeviDa bi ih razumjeli, prvo moramo razjasniti kako se čitaju taktovi:

- Dum: duboki, niski zvuk koji nastaje udarom desnog dlana po centru bubnja.
- Tek: visoki, oštar zvuk, pomalo ''piskutav'' zvuk koji nastaje udarom lijeve ruke po kraju bubnja, a simbolizira akcent.
- Ka: isto kako i tek, samo što nastaje udarom desne ruke.
- Slap: zvučni udar lijevom rukom koji se izvodi bočnim lupanjem dlana, a na kraju zvuka ton se stišava.

 

 

2/4 RITMOVI:

 

MALFOUF

Ritam koji se uglavnom koristi na početku ili na kraju raqs sharkija za ulaz tj. izlaz plesačice sa pozornice, a ponekad kao dio tabla sola. Iako je 2/4 vrlo je brz. Čest rekvizit za ovaj ritam je veo, a ritam je rasprostranjen u Egiptu i Libanonu.

 

Čita se:

DUM-Tek-Tek  DUM-Tek-Tek


FALLAHI

Ime mu dolazi od egipatske riječi "fallahin" što znači egipatski farmer. Ovo je vrlo brz ritam  koji zahtjeva fizičku kondiciju, a egipatske Ghawazee plesačice ga koriste kao svoj glavni ritam na koji sviraju činelice.

 

Čita se:

DUM(a)-Tek-ta  Dum-Tek-ta  (tika) DUM(a)-Tek-ka  Dum-Tek-ta


AYOUB (ZAAR)

U Egiptu se Ayoub pleše da se otjeraju zli duhovi, tijekom tih rituala često se žrtvuju ovce, krave ili mlade deve. Sporija vrsta Ayouba se svira u sjevernoafrickom ritualnom plesu, a zove se "Zaar". Ayoub je sličan Felahi ritmu, razlika je u tome što se na drugom taktu Tek zamijenio sa DUM čime se postiže da pokreti torza postanu grčevitiji, a ritam "mračniji". Može ga se čuti od Turske do Egipta.

Čita se:

DUM-(ka)-DUM Tek  DUM-(ka)-DUM Tek

 

Varijacije:

DUM-(ka)-(tek-ka) DUM-Tek DUM-(ka)-Tek-(ka) DUM-Tek
- (ka) se obično svira činelicama

 

KHALEEGY (Saudi)

Ovaj ritam potječe iz Perzijskog zaljeva tj. Khalig-a, pleše se u skupinama ili zasebno na proslavama ili za vlastito zadovoljstvo. Khallegy ritam ima mnogo varijacija, a onaj koji trbušne plesačice najviše vole je sličan ayoub-u. Razlika je u tome što Khaleegy ima naglašenije "gornje" akcente koji mu daju "lakši" zvuk. Ples se naglašava pokretima glave i kosom, a izvodi se u velikim, širokim haljinama.

 

Čita se:

DUM-(ka) DUM-(ka)-tak-tak


KARACHI

Karachi nije ritam orijentalnog podrijetla jer počinje sa Tek umjesto sa DUM. To je španjolski ritam, no koristi se u orijentalnom plesu.

 

Čita se:

Tek-ka Tek DUM

 

 

4/4 RITMOVI

 

BELEDI

Pravilniji naziv je Masmoudi sagheer tj. Mali masmoudi, ali među ljudima je poznat kao Beledi. Na ovaj folklorni ritam pleše se usporeno.

 

Čita se:

DUM-DUM tek-DUM-tek


SAIDI

Dolazi iz pokrajine Al Saaid iz Egipta. U plesu se koristi bambusov štap zavijenog vrha. U izvedbama se često čuju tradicionalni instrumenti kao što su rabab, mizmar...

 

Čita se:

DUM-tek  DUM-DUM-tek

 

MAKSOUM (Wahda wa noss)

To je egipatski ritam, a znači "polovica", usporen čini dio Masmoudija. Može se čuti u glazbi Srednjeg Istoka i Sredozemnog mora kao i pop te disco pjesmama.

 

Čita se:

DUM-tek tek (taka)   DUM (tika) tek

 

DEBKE

Pleše se na zabavama, a plesači i plesačice stoje poredani u liniju, a osobe na kraju vrte rupčić. Karakterizira ga velik broj malenih skokova i teški Dum akcenti.

 

Čita se:

DUM-DUM-tek  DUM-DUM tek

 

AL ZAFFA

Al Zaffa je glazbena procesija koja uključuje gajde, bubnjeve, puhačke rogove i trbušne plesačice koje na glavi nose svijećnjak (shamadan) ili platu sa svjećama. Al Zaffa predstavlja početak vjenčanja, a smatra se da trbušna plesačica koja nosi shamadan osvjetljava mladencima put u zajednički život. Žene izvode glasovni zvuk (krik sreće), ponekad se za vrijeme Al Zaffe sviraju činelice (svira se Al Zaffa ritam).

 

Čita se:

DUM-tek-ka-tek-tek DUM-tek-tek

 

WAHDA

Svira se sporo i služi kao podloga za pjevanje solo pjevaču (Mavalj) ili za ples za vrijeme taksima (lagani dio izvedbe, obično na jednom instrumentu).

 

Čita se:

DUM-tek-tekta  DUM tek-ta (teka-tek)

 

 

8/4 RITMOVI

 

Chiftitelli ili Wahda Kebir

Koristi se u Turskoj i Grčkoj (tsifteteli), svira se polagano pa ubrzava. Karakteriziraju ga zmijoliki pokreti i ondulacije tijelom na tlu, a favoriziraju ga zapadnjačke plesačice koje na ovaj ritam plešu koristeći sablju ili lučice. U arapskim zemljama se svira u nešto bržem tempu.

 

Čita se:

DUM (tek-tak) (tek-tak) DUM-DUM-tek (tika-tika)

 

MASMOUDI KABIR

Masmoudi kabir znači veliki masmoudi jer jer je sporiji a ima iste akcente kao i beledi (masmoudi sagheer-mali masmoudi). Ponekad se koristi umjesto malfoofa kako bi se postigao još upečatljiviji i veličanstveniji ulazak plesačice na pozornicu.

 

Čita se:

DUM-DUM tika-tika DUM tika-tak (tika)

 


Designed by Pas designs Copyright © 2011 Ines Miočić - All Rights Reserved